ANBI gegevens
© St. Hist. Museum Hazerswoude 2020

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. De stichting Historisch Museum Hazerswoude is een zogenaamde Culturele ANBI. Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Zie voor nadere info de website van de belastingdienst

Financieel overzicht van de Stichting Historisch Museum Hazerswoude

Fiscaal nummer 804134054 De stichting heeft een eigen  gebouw waarin het museum is gevestigd. Dit  gebouw is verkregen  voor 1 (een)gulden. Als de stichting ophoudt te bestaan gaat het gebouw naar de gemeente voor €.0,45. Dit is statutair vastgelegd. Doel van het museum: Het presenteren van de geschiedenis van Hazerswoude d.m.v. opsporen, verzamelen, (digitaal)bewaren van in principe alles wat met de historie van Hazerswoude te maken heeft Het overbrengen van deze informatie aan belangstellende middels tentoonstellingen, de website, lezingen en op verzoek verstrekken van informatie. Het samenstellen en/of uitgeven van boeken over Hazerswoude. Het samenstellen en uitgeven van een kwartaal periodiek: De Hazelier Het ontvangen van groepen en belangstellenden in het museum, ook buiten de reguliere openingstijden. Het geven van historische rondleidingen, op verzoek of bij gelegenheden als de open monumentendag. De collectie van het museum heeft een geschatte waarde van €.15.000,- De bestuursleden en alle overige medewerkers zijn onbezoldigd. Zie voor meer informatie het beleidsplan (op te vragen per mail) Resultatenrekening 2018 Ontvangsten (Contributie, entree, verkopen, sponsoring/giften) €. 8.164,-- Uitgaven ( energie/water assurantie,drukwerk, administratiekosten, onderhoud,materialen, media, huishoudelijke kosten) en groot onderhoud dak. €. 9.264,-- Negatief saldo over 2017 : €. 1.100,- Begroting 2019 Ontvangsten €. 8.500,-- Uitgaven €. 7.000,- Verwacht positief saldo €. 1.500,- ----------------------------------------------- Resultatenrekening 2017 Ontvangsten (Contributie, entree, verkopen, sponsoring/giften) €. 9.492,-- Uitgaven ( energie/water assurantie,drukwerk, administratiekosten, onderhoud,materialen, media, huishoudelijke kosten) €. 7.181,-- Positief saldo over 2017 : €. 2.311,- Begroting 2018 Ontvangsten €. 7.500,-- Uitgaven €. 7.400,- Verwacht positief saldo €.    100,- -------------------------------------------------------- Resultatenrekening 2016 Ontvangsten (Contributie, entree, verkopen, sponsoring/giften) €.8781,-- Uitgaven ( energie/water assurantie,drukwerk, administratiekosten, onderhoud,materialen, media, huishoudelijke kosten) €.17102,-- Negatief saldo over 2016 : €.8321,- Begroting 2017 Ontvangsten €.9100,-- Uitgaven €.6200,- Verwacht positief saldo €.2900,- -------------------------------------------------------- Resultatenrekening 2015 Ontvangsten (Contributie, entrée, verkopen, sponsoring/giften)    €.8.829,--   Uitgaven ( energie/water assurantie,drukwerk, administratiekosten, onderhoud,materialen, media, huishoudelijke kosten) €.4.867,-- Positief saldo over 2015  €.3.962,-- Begroting 2016 Ontvangsten €.6.200,-- Uitgaven ( relatief hoog ivm onderhoud gebouw) €.8.900,-- Verwacht negatief saldo  €.2.700,-- ------------------------------------------ Resultatenrekening 2014 Ontvangsten (Contributie, entrée, verkopen, sponsoring/giften)    €.16.970,--   Uitgaven ( energie/water assurantie,drukwerk, administratiekosten, onderhoud,materialen, media, huishoudelijke kosten) €.11.265,-- Positief saldo over 2014  €.5.705,-- Begroting 2015 Ontvangsten €.7.900,-- Uitgaven €.4.700,-- Verwacht positief saldo  €.3.200,--- ------------------------- Resultatenrekening 2012 Ontvangsten (contributie,entrée, verkopen, sponsoring.), €.8654,- Uitgaven (Energie/water. assurantie,drukwerk en administratie) €.4820,- Positief saldo over 2012 €.3834,- Begroting 2013 Ontvangsten €.7000,- Uitgaven €.6000,-* Positief saldo over 2013 €.1000,- * is relatief hoog ivm aanschaf nieuw computersysteem ------------------------------------------------
Historisch Museum Hazerswoude
terug naar boven terug naar boven