Burgerwerkgroep gemeentelijke monumenten Vanuit de Stichting Historische Museum Hazerswoude in  2009 het initiatief genomen om samen met de Historische Kring Benthuizen en het Historisch Genootschap Koudekerk te komen tot een burgerwerkgroep Gemeentelijke Monumenten Rijnwoude met als doel te voorkomen dat nog meer historische panden of objecten gesloopt gaan worden. Vooral in de Dorpsstraat te  Hazerswoude zijn in de laatste jaren diverse oude panden verdwenen maar ook in andere delen van de Gemeente Rijnwoude was dat het geval. Op 12 augustus 2009 heeft  de eerste bijeenkomst van deze werkgroep plaatsgevonden waarbij 10 personen aanwezig waren: dhr.H. Juffermans, voorzitter                       dhr J. Kamphuis dhr.H. de Boer , secretaris                           dhr J. Dekker mw.M. Peters, financiën                               dhr. J. v.Wijk dhr. B. Oostdam                                          dhr. J. v.d. Meer dhr. C. Kroon                                               dhr. P. Peters Deze groep heeft in totaal 160 panden of objecten beoordeeld volgens het punten systeem van Dorp, Stad en Land. Na selectie zijn 60 panden zodanig gewaardeerd dat deze de status van Gemeentelijk Monument zouden moeten krijgen. Ook heeft de werkgroep een voorstel beleidsnota aan Wethouder J. Dresden overhandigd. Na bespreking in de Gemeenteraad (februari 2012) wordt hiermee verder gewerkt om zo een aantal historische en beeldbepalende  panden of objecten te behouden. In 2012 is een boekwerk tot stand gekomente waarin alle Rijks- en Gemeentelijke Monumenten van Rijnwoude beschreven worden. Zie de Winkel De burgerwerkgroep Rijnwoude is op 31-12-2014 opgeheven i.v.m. de fusie van Rijnwoude met  Alphen aan den Rijn. Er zijn inmiddels 25 panden uit de voormalige Gemeente Rijnwoude als Gemeentelijk Monument aangewezen. Alle panden zijn door de werkgroep voorzien van monumenten schildjes, zowel Rijksmonumenten als Gemeentelijk Monumenten. De burgerwerkgroep heeft de hoop uitgesproken dat in de nieuwe fusie gemeente weer een  Gemeentelijke Monumenten Commissie ingesteld gaat worden om zo de geschiedenis van de gemeente te kunnen bewaren.    
Oud, maar nog niet versleten
Stichting Historisch  Museum  Hazerswoude
Terug Terug