Nieuws 2010
December 2010
Siem Cok 1940-2010 Op 27 december 2010 overleed, toch nog vrij plotseling, onze voorzitter Siem Cok. Hij werd slechts 70 jaar. Op 3 januari 2011 werd Siem, onder zeer grote belangstelling, na de afscheidsbijeenkomst in het Dorpshuis ter aarde besteld op de Algemene Begraafplaats in Hazerswoude-Dorp. In 1997 werd hij lid van het stichtingsbestuur van het 'Historisch Museum Hazers-woude'. Op 20 juli 2008 nam Siem de voorzit-tershamer over van Cees Kroon. Deze functie vervulde hij tot aan zijn overlijden op een zeer deskundige en humoristische wijze. Uitgebreider overzicht vindt u in de Hazelier van april 2011
Stichting Historisch  Museum  Hazerswoude