Nieuws
Maart 2014
Bezoek Burgemeester en Wethouders. Op    vrijdagochtend    14    maart    2014    hebben    de    Burgemeester    en Wethouders   van   de   GemeenteAlphen   a.d.Rijn   een   bezoek   gebracht aan   ons      Historisch   Museum.      Dit   was   het   verzamelpuntvoor   een fietstocht   door   Hazerswoude-dorp,   samen   met   enkele   raadsleden,   de gemeentesecretaris    en    diverse    ambtenaren    .    De    onlangs    nieuw opgerichte   Dorpsraad   ,met   als   voorzitter   Hendrik   Juffermans,   trad   op als   gids   voor   de   rondtoer.   Het   gezelschap   bezocht   o.a   de   Gerelaan   en het   Ambachtsplein.   Vooralf   was   Bethuizen   al   bezocht   en   later   op   de dag        werd    een    bezoek    gebracht    aan    Hazerswoude-rijndijk    en Koudekerk.
Stichting Historisch  Museum  Hazerswoude
Het eet geen brood
Februari 2015 De Stichting Historisch Museum Hazerswoude is in middels ook aangemeld bij de website  www.rijnlandgeschiedenis.nl Hier kunt u alle informatie verkrijgen van de meeste historische verenigingen in het Rijnland,  zoals exposities, lezingen, excursies etc. U zult verbaasd zijn als u ziet  hoeveel er in onze regio gedaan wordt aan het bewaren van de geschiedenis en hoeveel belangstelling hiervoor is.